COMISSIÓ INCLUSIÓ I DIVERSITAT

Aquesta comissió neix de les preocupacions comunes de diferents famílies per la falta de
recursos, la desinformació i les pràctiques d’inclusió respecte a l’alumnat amb necessitats
educatives especials (NEE). També per les famílies sensibilitzades amb les necessitats
diverses de qualsevol infant.


Creiem fermament que els infants tenen dret a una educació en igualtat de condicions
independentment de la seva condició i situació personal.
Considerem que l’experiència d’una escola inclusiva és enriquidora per a tots els seus
membres (professors, alumnes, famílies…) que viuen la diversitat de manera natural i
propera. Per a l’alumnat, és créixer i aprendre a conviure en un món més humà i
integrador. És afermar valors com el respecte i la solidaritat.


Els nostres objectius son:

  • Afavorir l’ambient d’escola inclusiva.
  • Sensibilització: professorat, alumnat, famílies (xerrades, tallers, formació, etc.).
  • Vetllar per una inclusió real: centre, aula, menjador, extraescolars, sortides, etc.
  • Acompanyament a les famílies.
  • Informar sobre ajudes i centres de teràpia.

Us invitem a totes les famílies a formar-hi part. Us hi esperem.

Per contactar amb la comissió: inclusioafabisbat@gmail.com