Comissió Inclusió i Diversitat

Aquesta comissió neix de les preocupacions comunes de diferents famílies per la falta de
recursos, la desinformació i les pràctiques d’inclusió respecte a l’alumnat amb necessitats
educatives especials (NEE). També per les famílies sensibilitzades amb les necessitats
diverses de qualsevol infant.


Creiem fermament que els infants tenen dret a una educació en igualtat de condicions
independentment de la seva condició i situació personal.
Considerem que l’experiència d’una escola inclusiva és enriquidora per a tots els seus
membres (professors, alumnes, famílies…) que viuen la diversitat de manera natural i
propera. Per a l’alumnat, és créixer i aprendre a conviure en un món més humà i
integrador. És afermar valors com el respecte i la solidaritat.


Els nostres objectius son:

  • Afavorir l’ambient d’escola inclusiva.
  • Sensibilització: professorat, alumnat, famílies (xerrades, tallers, formació, etc.).
  • Vetllar per una inclusió real: centre, aula, menjador, extraescolars, sortides, etc.
  • Acompanyament a les famílies.
  • Informar sobre ajudes i centres de teràpia.

La base de la Comissió d’inclusió i Diversitat és crear una escola per a tots i totes

Una escola que dissenya una educació a la mida del seu alumnat, segons les seves necessitats i possibilitats, que elimina les barreres i afavoreix la igualtat d’oportunitats i que prepara per a la vida en una futura societat plural, respectuosa, solidària, tolerant i sensibilitzada vers la diversitat.

La Comissió d’Inclusió i Diversitat neix d’un grup de famílies amb fills i filles que tenen NEE (necessitats educatives especials) i que vetllen per la inclusió real a l’escola, perquè tothom és diferents però no hem de ser indiferents davant la realitat i la manca de recursos. Per a una educació de qualitat per a tothom, per a una societat inclusiva, una Comissió oberta tant a les famílies amb els quals podem compartir les mateixes necessitats, com a aquelles que hi estigueu sensibilitzades i us volgueu implicar i a tots els membres de la comunitat educativa que hi vulgueu participar.

Tots podem arribar allà on ens proposem!!!

Us invitem a totes les famílies a formar-hi part. Us hi esperem.

Per contactar amb la comissió: inclusioafabisbat@gmail.com

Tots junts fem escola!

%d bloggers like this: