Full Incidència-Queixa Menjador

Posem a l’abast de totes les famílies del bisbat, el full d’incidència o queixa.

La comissió de menjador, per a poder dur a terme un seguiment curós i exhaustiu de les vostres incidències o queixes, necessita registrar cada una de les vostres reclamacions.

Preguem la màxima claredat possible a l’hora d’explicar els fets i recordar dia i hora aproximada, si més no abans o després de dinar.

Per a poder descarregar la fulla d’incidències clicar aquí.

Un cop descarregada i emplenada, envieu-la per correu electrònic a la direcció:  menjador@afabisbatdegara.cat