Inscripció AFA


Per què és important ser soci de l’AFA: comptem amb tu!

L’AFA té com a funció bàsica treballar conjuntament amb l’escola en l’educació dels nostres fills. Ens reunim diverses vegades a l’any amb l’escola per establir objectius i anar tots a l’una.
L’AFA organitza i planifica les activitats extraescolars, vetlla per a que el servei de menjador compleixi amb els objectius de qualitat, organitzem festes culturals i lúdiques per fer pinya entre totes les famílies de l’escola i equip docent.
Recordeu que per formar part de l’AFA cal tenir actualitzades les vostres dades i pagar la quota anual. Si no ets associat o associada, no estarà permesa la inscripció a cap activitat extraescolar, utilitzar els serveis de canguratge, dret a vot, entre d’altres serveis que l’AFA ofereix.

PROTECCIÓ DE DADES:
El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l’autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se l’informa que els responsables del tractament de les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de titularitat de l’AFA Bisbat d’Ègara amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AFA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a secretaria@afabisbatdegara.cat o bé per correu postal remetent l’escrit a l’adreça de l’AFA.

Per poder fer la inscripció a l’AFA del Bisbat d’Ègara, haureu d’omplir el següent formulari: clicar aquí

%d bloggers like this: