Inscripció AFA


El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l’autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AFA amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AFA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a secretaria@afabisbatdegara.cat o bé per correu postal remetent l’escrit a l’adreça de l’AFA.

Per poder fer la inscripció a l’AFA del Bisbat d’Ègara, haureu d’omplir el següent formulari: clicar aquí