Gestió: Eina Cooperativa

Dies: Dilluns

Curs: 1r a 6è

Horari: 16:30h a 18h

Preu: 18,50€ mensuals

Data inici: 14 de setembre 2020

Data final: Inici jornada intensiva juny

Inscripció: desde la web d’eina; clikar aqui

Pagament: Domiciliat a mes avançat

Descripció: Aquest taller té com objectiu descobrir el gran món de la natura a través de diferents perspectives, anant de la visió microscòpica a la macroscòpica, treballant amb diferents ritme per tal d’obtenir resultats òptims.

%d bloggers like this: