QUI SOM

QUÈ FEM

L’hora dels àpats és un espai que preocupa a les families, i és per això que aquesta comissió té com a objectiu principal fer el seguiment de l’organització del servei de menjador escolar així com vetllar per assegurar-ne el bon funcionament. La Comissió de Menjador està formada per un grup de pares i mares de l’escola que actúa com a delegació de la funció d’inspecció del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb AFFAC.

Les funcions principals de la comissió són:

  • Reunir-se quan sigui necessari per coordinar i tractar qualsevol aspecte relacionat amb el servei de menjador.
  • Escoltar suggeriments i queixes i fer-ne seguiment de la seva resolució. Si s’escau, es tracta tant amb direcció com amb el responsable de menjador per solucionar-ho.
  • Fer visites periòdiques al menjador per vetllar pel bon funcionament del menjador amb la corresponent redacció d’un petit informe.

Quina entitat gestiona el menjador?

Des d’aquest curs 2023-24, l’empresa encarregada de la gestió del menajdor és Mediterránea de Catering.

 

Mediterránea

 

Mediterránea de Catering.

App Menjadors Escoles Mediterranea de Catering

Com contactar amb el menjador

 

MENJADOR INFANTIL
Tel. 610615300 (Anabel)

Correu: col.1bisbatdegara@mediterranea-group.com

MENJADOR PRIMÀRIA
Tel. 610615287 (Mari Carmen)
Correu: col.2bisbatdegara@mediterranea-group.com

Preu servei de menjador

Usuari/ària fix: 6,33€

Usuari/ària esporàdic: 6,96€ 

En cas d’absència justificada es retornaran: 3,34€

Si s’avisa més tard de les 9:30h es cobrarà la totalitat de l’import.

PROJECTE EDUCATIU

EL fulletó del menjador (Infantil) OCTUBRE

Aquest mes ha estat molt divertit!
Ens ha donat temps de preparar moltes
decoracions i de passar-nos-ho super bé a
l’estona del menjador!
Esperem que gaudiu d’aquest fulletó tant com nosaltres amb els infants!

EL fulletó del menjador (Primària) OCTUBRE

Aquest mes ha estat molt divertit!
Ens ha donat temps de preparar moltes
decoracions i de passar-nos-ho super bé a
l’estona del menjador!
Esperem que gaudiu d’aquest fulletó tant com nosaltres amb els infants!

Graella d' activitats (Infantil) OCTUBRE

Despres d’aquest període d’adaptació a les noves mesures covid, comencem amb la programació del projecte educatiu.

A la graella de cada curs trobareu l’activitat que es realitza cada dia, i en aquest mateix full la llegenda de l’eix que es treballa en cada cas.

Graella d' activitats (Primària) OCTUBRE

Despres d’aquest període d’adaptacio a les noves mesures covid, comencem amb la programació del projecte educatiu.

A la graella de cada curs trobareu l’activitat que es realitza cada dia, i en aquest mateix full la llegenda de l’eix que es treballa en cada cas.

+informació

Queixa al Menjador

Per poder fer una queixa formal al servei de menjador, podreu fer-ho des del següent enllaç

https://forms.gle/3QxkP38aQCTjz69A7

O be, escribint un E-mail als següents correus:

MEDITERRANEA-GROUP: oficinaterrassa@mediterranea-group.com

MENJADOR INFANTIL: col.1bisbategara@mediterranea-group.com

MENJADOR PRIMÀRIA: col.2bisbategara@mediterranea-group.com

COMISSIÓ MENJADOR: menjador@afabisbatdegara.cat

ESCOLA: a8029374@xtec.cat

 

Normativa i inscripcions al servei de menjador

9INSCRIPCIONS I QUOTA DEL MENJADOR

▪ Totes les famílies hauran d’omplir, entregar i signar obligatòriament la fitxa d’inscripció  del menjador al
coordinador/a del centre abans de fer ús del servei. (Es donaran vint dies hàbils de termini).
▪ És d’ordre compliment informar de la data d’alta del servei i del número de compte bancari.
▪ Es considerarà usuari/a fix/a del servei tota aquella persona que faci ús del servei de menjador escolar, com a mínim,
un dia a la setmana, sempre que sigui el mateix dia. En cas que no faci ús de forma habitual, es considerarà usuari/a
esporàdic/a.
▪ Els canvis de rutina (dies que s’utilitza el servei) hauran de ser informats a la coordinadora abans del dia 30 del mes
anterior. Una vegada s’hagi passat el rebut del mes en curs no s’acceptarà cap canvi de rutina.
▪ El preu del menjador pels alumnes fixos és de 6,33€ i de 6,96€ pels alumnes esporàdics.
▪ Els alumnes que sol·licitin un ajut econòmic del menjador hauran de pagar el servei fins que no arribi la resolució
definitiva.

PAGAMENTS

▪ Aquest curs escolar 2023/24 el rebut de setembre es passarà per domiciliació bancària entre l’última setmana de
setembre i la primera d’octubre i el d’octubre, el dia 9 d’octubre.
▪ Els pagaments s’efectuaran preferiblement mitjançant domiciliació bancària i es cobraran per avançat entre
el dia 6 i 9 de cada mes.
▪ EN CAP CAS S’ACCEPTARA EFECTIU. No s’acceptaran pagaments de rebuts amb diners en efectiu al centre,
l’empresa MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. no es farà responsable dels diners entregats al personal de l’escola.
▪ El Departament de Facturació de rebuts disposa d’un correu electrònic per l’ús exclusiu dels dubtes/preguntes o
incidències amb els cobraments de rebuts. E-mail genèric: oficinaterrassa@mediterranea-group.com
▪ Als rebuts retornats se’ls hi aplicarà un càrrec de 6 euros en concepte de despeses per devolució bancària. Aquest
rebut haurà de ser liquidat a través de TPV, transferència o a través de l’app abans del dia 20 del mes en curs.
▪ En el cas de tenir 1 rebut pendent o retornat, implicarà que l’alumne no podrà fer ús del servei fins a regularitzar el
pagament. L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents fins que no siguin
liquidats.

ABSÈNCIES

▪ Si un alumne falta, s’haurà d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10.00 h. En aquest cas, es retornarà
3,34€ per cada absència.
▪ Si s’avisa més tard de les 9.30 h, aquell àpat es comptabilitzarà per cuinar i, per tant es cobrarà el servei d’aquell dia en el rebut del
menjador.

ALTRES

▪ L’assegurança del servei de menjador només es farà càrrec d’investigar aquells successos que s’hagin produït per
una negligència durant el servei. En cap cas es farà càrrec d’aquells accidents fortuïts que es produeixin en el
menjador escolar ni de reparar els danys materials o d’altra naturalesa (dent trencada, ulleres, etc…) que s’hagin
produït en conseqüència.

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. tractem la informació que ens facilita per a gestionar el servei de menjador,
activitats, per la gestió administrativa i comercial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
– Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

DESTINATARIS:
– Les seves dades seran tractades per MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. i empreses que els prestiserveis.
DRETS:
– Pot exercir elsseus drets d’accés, rectificació,supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de lesseves
dades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i
sol·licitar clarament el dret a exercir.
– El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dona
consentiment a MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.. a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo
càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part
de MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d’activitats
desenvolupades dins l’àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials del
responsable, web, fulletons, etc. MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. es compromet a adoptar en tot moment les
oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

 

Normativa interna comissió

La present Normativa de Funcionament del Servei de Comissió de Menjador Escolar del Bisbat d’Ègara es crea amb l’objectiu de garantir els pressupòsits bàsics durant la jornada de menjador, que ens ofereix l’escola, integrada pels diferents sectors implicats (empresa contractada de servei menjador, monitors, instal·lacions…) i així vetllar pel bon funcionament general d’aquest servei.

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e3665e5a-d678-33f9-a6c0-4bb82d52d751 

 

Funcionament servei de Pícnic

És un servei per a TOTES les sortides que es fan al llarg del curs, no és per una sortida si i un altre no.

Si ets un usuari/ària esporàdic, pots descarregar el full d’autorització fent clic aquí i emplenant-lo per entregar-lo a la bústia de menjador de l’escola o bé a l’oficina de Serhs, recorda que tens de temps màxim fins 1 setmana abans de l’excursió per fer entrega dels tiquets marcats amb la paraula: pícnic i el dia de l’excursió, en cas contrari no podràs fer ús d’aquest servei.

El pícnic és constituït per:

2 Entrepans

1 Peça de fruita

1 Ampolla d’aigua

Si al principi de curs no vols fer servir aquest servei, però a mitjans de trimestre t’ho repenses i vols fer-lo servir, hauràs d’entregar el full d’inscripció al servei, màxim fins 1 setmana abans de la següent excursió, i entregarlo a l’oficina de Serhs o be a la bústia de menjador de l’escola.

Oficina Mediterrànea

Raval de Montserrat, 22 Entresol A

Telèfons :

672401853

697570739

Horaris d’ atenció a l’ oficina

Dilluns a Dijous de 9 a 14h  i de 15 a 19h

Divendres de 8 a 15h

Compra de tiquets

Presencialment a l’ oficina

A traves de la app (menjadors escoles mediterránea)

Recordeu deixar-los a la bústia del menjador del vestíbul de cada edifici, abans de les 9:30h

 

 Curs 2023-2024

Menú

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Aquest lloc web utilitza cookies per a que tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i per la nostra política de cookies política de cookies, clica a l'enllaç per més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies